ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
∆ιασφαλίζοντας την ποιότητα
Από το 1926 προσπαθούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και εγγύηση στη γεύση και την ποιότητα των προϊόντων μας.
Εγγύηση στην ποιότητα
Όλα τα χρόνια της δράσης μας έχουμε λάβει πρότυπα ποιότητας και πιστοποιήσεις (HACCP Plan), όπως ISO 9000, ISO FSSC 22000, PDO / PGI, BRC πιστοποίηση Top Grade, IFS πιστοποίηση Top Grade και πιστοποίηση NSF COOK (Third Party Audit). Συμβαδίζουμε με τους κανονισμούς της KOSHER, του οργανισμού FDA, ακολουθούμε τα βήματα ελέγχου CCP και τα προϊόντα μας είναι Βιολογικά πιστοποιημένα.
Οι λόγοι που σηματοδοτούν την ποιότητα των προϊόντων μας και την αξιοπιστία της επιχείρησης μας.
01
∆ουλεύουµε απευθείας µε τους παραγωγούς.
Έτσι δηµιουργούµε δυνατές σχέσεις συνεργασίας µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η παραγωγικότητα και να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο η ποιότητα του παραγώµενου προιόντος.
02
∆ουλεύουµε πάντα µε σεβασµό στη φύση.
Πάντα, προτρέπουµε τους παραγωγούς να χρησιµοποιούν οργανικά υλικά & βιολογικά υλικά, που διασφαλίζουν και την ποιότητα του νερού.
03
Επενδύουµε στη δηµιουργία ενός ασφαλούς τροφίµου προς κατανάλωση.
Με στόχο την υψηλότερη ποιότητα και θρεπτική αξία του βρώσιµου καρπού ελιάς.
04
∆ιασφαλίζουµε την ποιότητα.
Τα προιόντα µας έχουν άριστη ποιότητα, καθώς έχουµε δηµιοργήσει πολλές δικλίδες ασφαλείας και σύµφωνα πάντα µε τα ∆ιεθνή πρότυπα. Ακολουθούµε όλους τους κανονισµούς και είµαστε µια FDA πιστοποιηµένη εταιρία µε πολιτική C-TPAΤ.
05
∆ιασφαλίζουµε την ιχνηλασιµότητα.
Υπάρχει έλεγχος όλης της διαδροµής του καρπού, από τα προιόντα που χρησιµοποιήθηκαν στην παραγωγή έως τον τελικό προορισµό.
06
Επενδύουµε στη λεπτοµέρεια.
Ακόµα και η πιο µικρή λεπτοµέρεια µπορεί να κάνει το προιόν µας να ξεχωρίσει. Για το λόγο αυτό επενδύουµε αρκετό χρόνο και πόρους στην επεξεργασία και τυποποίηση των προιόντων µας.
07
Αναγνωρίζουµε τη σηµασία του νερού.
Συλλέγουµε το βρόχινο νερό κατά τη συγκοµιδή, ενώ η παστερίωση γίνεται µε ανακυκλούµενο νερό το οποίο χρησιµοποιείται µετά για αρδευτικούς σκοπούς.
08
Επενδύουµε στο µέλλον.
Πιστεύουµε στην ανάπτυξη και µελέτη των καινοτόµων εφαρµογών στην παραγωγική διαδικασία και για το λόγο αυτό έχουµε επενδύσει στη δηµιουργία εργαστηρίου.